دسامبر 08, 2022

اجیران داخلی از یک پوستۀ شان در خاص ارزگان فرار کردند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح ، اجیران داخلی یک پوستۀ شان را در منطقۀ تنگی ولسوالی خاص ارزگان از ترس حملات مجاهدین تخلیه نموده و از منطقه پا بفرار گذاشته اند .

2015/6/30

Related posts