نوامبر 30, 2022

ادعای ادارۀ اجیر درولسوالی شینکوت ولایت غور حقیقت ندارد

اینکه دشمن اجیر ادعا میکند  که گویا در درگیری روز گذشته درولسوالی شینکوت این لایت 38 تن ازمجاهدین را بشهادت رسانده و تعدادی زیاد دیگر را مجروح کرده اند ، حقیقت ندادر وکذب محض است .

دشمن می خواهد که باهمچو ادعای کاذبانه ، به عساکر روحیه باختۀ خود روحیه ببخشد .

ما خاطر نشان مکنیم که درنبرد روز گذشته درولسوالی مذکور ، بحمدالله  بمجاهدین هیچ کدام نوع آ سیبی نه رسیده است بلکه

درنبرد روز گذشته درولسوالی مذکور 10 عسکر دشمن کشته وزخمی شده اند که درمیان مجروحین قومندان عمومی این ولسوالی  نیز شامل می باشد وهمچنان درنبرد روز گذشته درمنطقه تنگی ولسوالی دولینه قومندان عمومی اردوی اجیر براین این ولایت ( جنرال کریم خان ) با 3 تن ازمحافظین خویش بهلاکت رسیده است .

2015/6/14

 

Related posts