دسامبر 06, 2022

ادعای دشمن مبنی بر دستگیری اکمالات کننده مجاهدین در فاریاب حقیقت ندارد

این که دشمن اجیر ادعا می کند که گویا منسوبین پولیس اجیر ، یک شخصی را به نام حاجی نبی باشندۀ ولایت فاریاب که مسئول اکمالات مجاهدین امارت اسلامی برای ولایت های فاریاب ، غور ، سرپل و بادغیس بود، دستگیر کرده اند ، این ادعا کاملا نادرست است و به هیچ وجه حقیقت ندارد .

حاجی نبی یک شخص عادی است که با هیچ گروهی ارتباط ندارد و بغرض انجام کارهای شخصی خود به ولایت فاریاب سفر کرده بود که دشمن اجیر او را دستگیر کرده و ادعا نموده است که ایشان یک فرد بلند رتبۀ امارت اسلامی است تا بدین وسیله از آقایان خارجی خود ، جیب خرچی را به دست بیاورند و بس .

2015/7/3

Related posts