نوامبر 30, 2022

ارزگان : اجیران از یک پوستۀ شان در چهارچینو پا بفرار گذاشتند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز عصر ، در شما منطقۀ کشی ناوۀ ولسوالی چهارچینو، اجیران داخلی از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند .

شاهدان عینی می گویند که هم اکنون منطقه در کنترول کامل مجاهدین قرار دارد .

2015/7/18

Related posts