دسامبر 08, 2022

ارزگان : اجیران داخلی از 3 پوستۀ مهم شان در چهارچینوپا بفرار گذاشتند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز صبح اجیران داخلی 3 پوستۀ مهم شان را در منطقۀ سرچینۀ ولسوالی چهارچینو تخلیه نموده و از منطقه پا بفرار گذاشته اند .

2015/6/4

Related posts