دسامبر 01, 2022

ارزگان : اجیران داخلی دو پوستۀ شان را در چوره تخلیه کردند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح ، در منطقۀ خوشخدیر ولسوالی چوره ، عسارک اجیر دو پوستۀ شان را تخلیه کرده و از آنجا پا بفرار گذاشته اند .

مسئولین جهادی می گویند که اکنون فقط دو قرارگاه دشمن در اول و انتهای منطقۀ خوشخدیر باقی مانده است که هردو قرارگاه در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند .

2015/6/6

Related posts