نوامبر 30, 2022

ارزگان : نیروهای دشمن از یک قرارگاه شان در چهارچینو فرار کردند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که دیشب در منطقۀ کشی ناوه از مربوطات ولسوالی چهارچینو ، نیروهای اجیر از یک قرارگاه مهم شان ( سرای شفق ) پا بفرار گذاشته اند و هم اکنون مجاهدین بطور کامل در منطقه حاکم گردیده اند .

2015/6/19

Related posts