دسامبر 10, 2022

ارزگان : کشته شدن 3 عسکر اجیر دراثر یک درگیری درخاص ارزگان

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که روز گذشته ، میان مجاهدین امارت اسلامی و عساکر اردوی اجیر درمنطقه نیکروز ازمربوطات ولسوالی خاص ارزگان درگیری مسلحانه رخ داده است .

دراین درگیری 3 عسکر اجیر جابجا کشته شده اند .

دردوران جنگ یک تن ازمجاهدین زخم برداشته است .

2015/7/24

Related posts