نوامبر 30, 2022

ارزگان : یک قومندان اجیر بهمراه 4 تن از افرادش در چهارچینو بقتل رسید

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که شام روز گذشته حوالی ساعت 7 ونیم ، در منطقۀ چمبرک ولسوالی چهارچینو، موتر رینجر قومندان اجیر – دادگل – هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردید و قومندان اجیر بهمراه 4 تن از افرادش در آن جابجا بهلاکت رسید .

قابل ذکرست که قومندان مذکور باشندۀ منطقۀ چمبرک بود که قرار داد تعمیر 9 پوسته در منطقه را نیز بعهده گرفته بود اما این آرزوی خود به به قبر برد .

2015-07-05

Related posts