دسامبر 01, 2022

ارزگان : یک قومندان مهم اربکی در چوره بقتل رسید

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 4 و نیم قبل از عصر ، در منطقۀ کونج ولسوالی چوره ، موتر کرولای قومندان ظالم اربکی – صمدجان – هدف انفجار قوی ماین قرار گرفته است .

در این انفجار قومندان نامبرده بهمراه یک محافظش جابجا بهلاکت رسیده است .

قومندان صمد جان ، یک فرد بسیار وحشی و ظالم بود که مردم منطقه از ظلم ووحشت او بستوه آمده بودند چنانچه سال گذشته این قومندان وحشی یک زن را از مردم بی دفاع منطقه به زور به پوستۀ امنیتی خود برده و یونیفارم پولیس را به او پوشانده بود .

 

2015/7/15

Related posts