دسامبر 08, 2022

ارزگان : یک پولیس در چوره بمجاهدین پیوست

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که امروز صبح ، در منطقۀ خوشخدیر ولسوالی چوره ، یک تن پولیس – جانان ولد عبدالرحمن – پس از درک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

نامبرده بهمراه خود یک میل پیکا نیز بمجاهدین رسانده است .

2015/6/5

Related posts