نوامبر 26, 2022

ارزگان : 4 تن از اجیران در چهارچینو بقتل رسیدند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است ، در طی درگیری که حوالی ساعت 3 بعد از ظهر روز گذشته در منطقۀ کشی ولسوالی چهارچینو ، با قوای قومندان امنیه این ولسوالی – ولیداد – صورت گرفت، 4 تن از اجیران بشمول یک قومندان اردوی اجیر کشته شدند .

شاهدان عینی می گویند که جسد قومندان مقتول دشمن در میدان جنگ باقی مانده است .

در این عملیات یک میل پیکای امریکایی و یک اسلحه M16 امریکایی بغنیمت مجاهدین در آمد و قومندان اجیر با قوای خود از ساحه پا بفرارگذاشت .

در این درگیری که تا هنگام شام دوام کرد، یک تن از مجاهدین نیز بمقام شهادت نایل شده است . تقبله الله
2015/6/29

Related posts