نوامبر 27, 2022

ارزگان : 4 عراده موتر ، 2 موتر زرهی دشمن درمیان دهراود وچهارچینه تخریب و20 عسکر کشته وزخمی شدند

ازولایت ارزگان خبر رسیده است که درسلسلۀ عملیات بهاری ” العــــــزم ”  میان مجاهدین امارت اسلامی واجیران درمیان ولسوالی های دهراود وچهارچینه درگیری مسلحانه صورت گرفته است .

این حمله بر قوه ای دشمن دیشب درمیان ولسوالی های مذکور برسرک عمومی هنگامی بوقوع پیوست که قوۀ دشمن مشتمل با چند موتر های زرهی ورینجر بسوی مرکز ولسوالی چهارچینه درحرکت بود .

خبرمی افزاید که  دردوران جنگ دشمن هدف انفجارات ماین نیز قرار گرفته است .

دراین حمله وانفجارات 3 عراده موتر رینجر ، 2 موتر زرهی  ویک عراده موت نوع کوماز دشمن کاملا تخریب گردیده و2 تن ازاجیران کشته وزخمی شده اند .

2015/6/15

Related posts