دسامبر 08, 2022

اعلام تسلیت و بیعت شیخ القرآن و الحدیث عنایت الله برهانی (صوتی)

عنایت الله برهانی شیخ الحدیث والقران مراتب تعزیت خویش را به خانوادهء مرحوم امیر المومنین رحمه الله و کافهء مسلمانان تقدیم نموده و بیعت خود را با زعیم امارت اسلامی ملا اختر محمد منصور اعلام میدارد، نامبرده می افزاید همانگونه که منصور صاحب از جانب شورای اهل حل و العقد تعیین گردیده است ما نیز با جان و دل قبول نموده و از جناب ایشان اطاعت کامل خواهیم کرد.

amaret-slami-afganstan

برای شنیدن پیام صوتی اینجا کلیک کنید

Related posts