نوامبر 26, 2022

امارت اسلامی افغانستان در آینۀ حقیقت !

نویسنده: معزالدین احمدی

به همگان مبرهن است که افغانستان شاهراه مرگ برای اشغالگران و جولان گاه ذلت برای استعمارگران و طاغیان زمان است و صفحات زرین تاریخ کشورمان آگنده از دلیری مردی وسلحشوری مردان بالا همت و والا مقام بوده است و در راه آزادی اسلام از چنگال اشغال وبردگی، حراست و پاسداری از مرزو بوم و کیان خویش، تلاش های دلیرمردانه ی کرده اند، تا هنوز پرچم توحید وجهاد و حریت و آزادی از سنگلاخ های شامخ پامیر گرفته تا برگ متال و… در اهتزاز است الله متعال شمشیر بران خویش را از همان روز ازل، از نیام بر کشیده و بدست دلاور مردان و مجاهدان کفر ستیز امارت اسلامی افغانستان سپرد، تا نهال اسلام را بار دیگر با خون سربازان خویش آبیاری کنند. منزل گاه ابدی شان را مانند سردمداران کمونیست با دستان پر صلابت سربازان گمنام امارت اسلامی افغانستان حفرنمایند. الله متعال را سپاس میگویم، امروزه نخستین بذریکه در دل وضمیر بیدار، جوانان ما میروید جهاد و پیکار با اشغالگران امریکای و مزدوران جیره خوار آنهاست. صفوف مجاهدین بطور روز افزون قویتر از گذشته می شود. بیداری اسلامی در میان جوانان، رژیم مزدور را به ابهت و توهم آورده است. عشق جهاد وشهادت طلبی ملت مجاهد افغانستان در برابر اشغالگران امریکایی، عقل سردمداران و مدافعان دست نشانده اش را زایل کرده و خزان رژیم استعماری در قبال دارد. حقایق را می بایست از تنگناهای تاریک و غرفه های گند شورای نظار بر کشید، و با جوانان حریت منش و پاسداران شیرازه های توحید وجهاد در میان گذاشت، تا زیر بار دامه های تزویر مفسدین فی الارض (شورای نظار) سکولارهای بی دین شان (لائیک) نروند و مفاسد دینی و انحرافی شان را به عنوان دین و شعاير اسلامی تلقی نکنند. سربازان امارت اسلامی افغانستان از همین جامعه ی افغانی قد علم کرده اند، کسی آنها را به تنبیه واکراه در مقابل نظام مزدور به جهاد و عشق به آن ایستاده نکرده است. بل کنار گذاشتن نظام اسلامی و به جای آن پذیرش نظام بی دینی (دمکراسی) اشغال افغانستان بوسیله امریکایها و حامیان جبارش، ترویج مفاسد اخلاقی و ارزشهای لجام گسیخته ی غرب در کشور، ظلمت و استبداد ایشان در مقابل غرباء، فقرا و تهی دستان، قرار گرفتن سر سپرده گان و اجیران غرب در سمت های رهبری جامعه اسلامی کشور به عنوان مرجع قانون گزار وغیره حقایق دیگر ملت مجاهد را وا داشت که در برابر رژیم قلابی ودست نشانده غرب به میادین کار زار جهاد بشتابند و از سینه های خود دژهای پولادین بسازند.
سربازان گمنام امارت اسلامی افغانستان از تمام اقشار جامعه افغانی (اطراف و اکناف آن ) شکل گرفته است، و ندای الله اکبر و غرش شمشیر ایشان در تمام ولایات افغانستان نظام اجیر و اشغالگران آن را به ستوه در آورده است. این از برای زعامت و رهبری اصلی فرزند رشید اسلام و بانی نظام اسلامی در کشور جناب عالی قدر امیرالمؤمینن ملا محمد عمر مجاهد حفظه الله میباشد. در دور افتاده ترین مناطق سرحدی و برفی افغانستان (پامیر زمین ) نعره های الله اکبر و ندای حی الجهاد گوش ها را مینوازد و قلب های بیمار را به تپش می آورد امارت اسلامی افغانستان امروزه، یک نظام منحصر به جغرافیایی محدود (افغانستان) نیست، بل این نظام حاصل تلاش ملیون ها شهید گلگون کفن و مبارز است که جغرافیای زمینی افغانستان را در نوردیده است، امارت اسلامی امروز صاحب یک دفتر سیاسی در قطر است که معرف پالیسی خود به جهان می باشد، این بیان گر یک نظام تعریف شده اسلامی و جهانی است کشور های جهان به عنوان مجرای تأثیر گذار در گفتمان های سیاسی و داخلی خود به آن می نگرند.
از میان ولایت افغانستان، ولایت بدخشان را مثال میزنیم، این ولایت باستانی که در قعر کوهای هندوکش و بام دنیا فرو رفته است، مهد سردمداران و مجاهدان دلیر که همچون دژ های آهنین وسپیدار قامت ایستاده در برابر مظالم جهانی و خود فروختگان های داخلی، از خود جان فشانی های بی دریغ و فراوان داشته اند. تا هنوز مشعل جهاد ومبارزه در نخستین سپیده دم سحر گاه در کوه پایه های سر به فلک کشیده ی آن ولایت فروزان است و پرچم سفید مبارزه و جهاد در دره های پر خم وپیچ آن ولایت در اهتزاز است. ملت شریف بدخشان هم مانند مردم سایر ولایات افغانستان که قدرت وسلطه استعمارگران، اشغالگران جهانی و ابر قدرت های طاغی را به زانو در آوردند و پینه زمین کردند سهم برازنده ی در تحولات جاری کشور و برهه های تاریخی افغانستان داشته اند امروزه هم در برابر بزرگترین فرعون عصر (امریکا و متحدان خون آشامش) ورژیم مزدورش، فرزندان همان شیرمردان سلحشور ایستاده اند و پرچم جهاد و مبارزه طلبی را به دست دارند بسیار از افراد کور دل و منافق این باور فاسد را در میان مردم نشر میکنند که گویا مجاهدین امارت اسلامی منوط ومربوط به یک جغرافیایی خاص یا قوم ویا طایفه ی ویژه در کشور است این عناصر بزدل که روح روان شان در زیر سایه ی اشغال و مزدوری آرامیده است، از گذشته ی خود چیزی به یاد ندارند، بجز زانو زدن در پیش بوجی های دالر و عشق به تملک و احتکار مال حرام. نمیدانند که جهاد یک امر الهی است و لبیک به ندای معبود خویش که، قوم و زبان و میلیت را نمی شناسد ملت نجیب افغانستان یافته است که بهشت برین زیر سایه ی شمشیر هاست و دشمنان برای ترویج عقیده و عداوت کثیف شان در جهت فریب اذهان عامه دست به تبلیغات شوم می زنند و حقیقت آن را می بایست در صفوف کفر شکن مجاهدین امارت اسلامی ولایت بدخشان جست و چگونگی وحدت ملی و یاران سنگر را در صفوف سربازان امارت اسلامی دید با تابیدن خورشید هدایت (اذعان حقایق) مردم نجیب بدخشان بسان امواج پر خروشان روزانه به صفوف مجاهدین امارت اسلامی در تمام ولسوالی های بدخشان می شتابند و یکجا میشوند. عزم خود را جزم کرده و کمر همت بسته اند، تا رمق حیات در مقابل بیرون راندن اشغالگران صلیبی و در هم کوبیدن رژیم اجیرش جهاد و پیکار نمایند.
این مبارزه جهادی برای نخستین بار با فرماندهی مردی از تبار آزادی، قاری صاحب شمس الدین منصور رحمه الله، در خطه ی حماسه آفرین سرزمین جهاد و مبارزه، با یک قبضه اسحله ی دست داشته ی خویش، که آن هم از رژیم اجیر با دستان خالی به غنمیت گرفته بود، در مقابل اشغالگران صلیبی و رژیم قلابی اش قیام نظامی نمود که الحمدالله این حرکت اسلامی و جهادی ایشان مورد تقدیر و تمجید مردم قرار گرفت و مردم منطقه هم بعد از درک حقایق، بطور روز افزون به صفوف مجاهدین امارت اسلامی پیوسته ودست تعاون و بیعت را دراز نمودند. شهادت هنر مردان خداست، بعد از اینکه قاری صاحب، شمس الدین رحمه الله، بوسیله ی طیاره های بی پیلوت امریکای به درجه رفیع شهادت نایل گشت، رژیم مزدور این ضجه و هنگامه را براه انداخت که گویا آتش جهاد و مبارزه در ولایت بدخشان و علی الخصوص ولسوالی وردوج رو به خاموشی گرائیده است اما بی خبر از اینکه نسل ها یکی پی دیگر میروند، این سنت الهی ومسلک سلف صالح است، می بایست مردی بزرگی دیگر از همین خطه، که تأثیر گزار ترین مرد، در قلب و روح ملت مجاهد بدخشان باشد، که او هم قاری صاحب فصیح الدین حفظه الله است، اسلحه ی برادر خویش را بردارد و تمام ترفندها، و غوغا های توخالی دشمن را در ولسوالی وردوج فرو نشاند و نقش برآب کند. ماشأالله امروزه موج خروشان از مجاهدین در بسیاری از ولسوالی های بدخشان که در مقابل صلیبی های اشغالگر و رژیم دست نشانده اش فعال، می جنگند و مبارزه می کنند مرهون رهبری خرد مندانه ی ایشان است. در ولسوالی جرم که یکی از ولسوالی های تأثیر گزار در تاریخی پر درخشش ولایت مجاهد پرور بدخشان زمین است، و مردان بزرگ از این خطه ی باستان بر خواسته و صفحات زرین تاریخ را رقم زده اند و شهکارها وبالندگی عظمی در برابر رژیم خود فروخته و اشغالگران خارجی از خود بر جا گذاشته اند، که مسلمانان مرهون ایثار و خود گذری ایشان است، این فریضه الهی برای نخستین بار تحت فرماندهی ولسوال صاحب قاری عبدالواسع که در یک خانواده مبارز و مجاهد پرورش یافته است که لذت شهادت را از زمانه های دور به ارمغان برده اند با دستان خالی و تشکیل مجلس های جهادی و بسیج جوانان مؤمن برای مبارزه و جهاد در مقابل امریکا اشغالگر و حامیان طاغوتش بر خاست که لله الحمد مورد توجه عامه مردم شریف ولسوالی جرم قرار گرفت وجوانان مبارز روزانه گروه گروه به صفوف مجاهدین تحت امرش می پیوندند حالا هم که نیروهای نظام اجیر فقط در بخش های محدود ولسوالی جرم حضور دارند، بقیه مناطق آن تحت فرماندهی ایشان است.
ومن الله توفیق

برگرفته از مجلۀ حقیقت شماره هشتم

Related posts