نوامبر 30, 2022

بادغیس : یک ملای اجیر در غورماچ  کشته شد

از ولایت بادغیس اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 11 ظهر، در بازار ولسوالی غورماچ ، یک ملا – مولوی محمد حسن – که عضو مهم شبکۀ جاسوسی دشمن و از مبلغان آنان بود ، در حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

نامبرده در ولسوالی مذکور همیشه در خطابه هایش ، عساکر و اجیران کفر را شهید خطاب نموده و بر علیه مجاهدین بد و بی راه می گفت و در تمام نشست های اجیران بطور منظم نیز اشتراک می کرد که بالآخره بسزای اعمال خود رسانده شد .

2015-07-11

Related posts