نوامبر 30, 2022

بامیان: یک پوسته دشمن درسیغان مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه دهن دره ولسوالی سیغان ولایت بامیان حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صرت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts