نوامبر 30, 2022

بدخشان در قلمرو امارت اسلامی

باردیگر صدای سلحشوران وحماسه زان تاریخ ازسلسله کوهای هندوکش وبام دنیا(پامیر)طنین انداز شده ،نسیم حرّیت وآزادی را به مشام جهانیان به ویژه به مشام ملت قهرمان ومجاهد پرور افغانستان رسانید که این دلیر مردان تاریخ اسیر دام های تزویری اجانب وحلقه بگوشان خود فروخته نشده بلکه همواره در برابر هرمتجاوز وطغیانگر مبارزه مینمایند واهداف شوم دشمنان قسم خورده الله وپیامبر بزرگ اسلام را بخاک یکسان ونقش برآب میسازند.

آری!بدخشان مهد علم،عرفان،تمدن وفرهنگ است ،مردم این خطهء تابناک متدین،مجاهد،مجاهدپرور،اهل دانش وفرهنگ نیزمیباشند، وبرعلاوه که اراضی این مرزوبوم دارای کوهای سربفلک ،دره های پرخم وپیچ،موقعیت های استراتیژیک است ازمعادن وذخایر سرشارنیز برخوردار میباشد.بطور فشرده متذکرباید شد:که بدخشان مئوا ومسکن شیران غرّا ودرهم کوبنده گان کفر وبربریّت وشکننده گان پیمان های ضد بشری واسلامی میباشد.

بلی،سنگرهای داغ جهاد دربرابرغربی ها سفاک ودرنده صفتان همچو دوران تجاوز قشون سرخ جماهیر شوروی وشرقی ها  نیز گرم میباشد.طوریکه امروز امور جهادی وجبهات بوسیله علماء،طلباء مداریس تحت قیادت امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد(حفظه الله)بپیش میرود در دوران تجاوز شرقی ها نیز علماء بودند که جهادرا رهبری می نمودند،ودر راه تحقق نظامی شرعی ونابودی نظام کفری وکمونیستی صدها تن ازعلماء،طالب العلمان وعام مجاهدین شهیدومجروح شدند،بهمین مینوال هزارها تن از زندانیان مجاهدین در تحت شکنجه جلادان رژیم کمونیستی معیوب ویا بشهادت رسیدند،همینگونه بدخشان شاهد گورهای دسته جمعی پنجصد نفری دوران کونیست ها نیز میباشد.

 

خوانندگان گرامی!بدخشانیها قسمیکه هزارها جگرگوشه وفرزندان عزیز خویش را در مقابل اشغال شوروی  وخلقی های منهوس از دست دادند،اکنون  سلسله مجاهده،قربانی وایثارگری برضد اشغالگران غربی ودست اندرکاران رژیم فاسد تحت حمایت آنها نیز جریاندارد که در جریان مبارزه جاری برضد اشغال کنون هم صدها تن ازمجاهدین،علماء،طلباء ومردم عامه معیوب،اسیر وبشهادت رسیدند.

ولایت بدخشان دربرابر تجاوز غربی ها یک سنگر پر افتخار جهاد جاری میباشد، جهانیان این منطقه را نظر به موقعیت حاکم جغرافیایی اش، بام آسیا خوانده اند واز آغازاشغال کشور، ناتو ودیگراتحادیون کفری اش آن منطقه را تحت نظر داشتند،انها میخواستند که درانجا پایگاها ومراکزایجاد نمایند،این منطقه را تحت اشغال مستقیم وغیرمستقیم خویش داشته باشند وبرعلاوه از موقعیت استراتیژک آن، از منابع وذخایرسرشار آن نیز اسفاده نمایند اما اشغالگران آگاه نبودند که هندوکش نه تنها طعمه تیار برای بلعیدن شان نیست بلکه این سرزمین مسکن شیران وسنگر فولادین مجاهدین نیز میباشد.

لعمری لو لم یبق للإسلام فی الدنیا عرق ینبض لرأیت عرقه بین سکان جبال الهملایا والهندوکوش نابضا  وعزمه هناک وامضا.

ترجمه:سوگند است، اگر برای اسلام در جهان رگ فوران باقی نماند،همانا که چنین رگی را در میان سکنه  کوه های همالیا وهندوکش خواهید دید که فوران میکند و عزم شان درآنجا پایدار خواهد بود.(امیرالبیان شکیب ارسلان)

درسلسله عملیات کوبنده العزم امسال نفوذ مجاهدین امارت اسلامی در تمام نقاط کشور بیش از پیش چشمگیر وگسترده تر گردیده واکثریت اراضی کشوربخصوص بدخشان تحت قلمرو امارت اسلامی  درآمد.

برهمگان هویداست که  در این روزها مجاهدان راستین وقهرمان ستون فقرات اداره مزدور کابل دروردوج بدخشان را شکست،مرکز استراتیژیک ومهم نظامی جیره خواران باتمام ذخایر،دیپوها،اسلحه سبک وسنگین وتمامی نیروهایشان درکنترول سپاهیان امارت اسلامی افغانستان درآمد،این فتح عظیم اداره پوشالی واستکبار جهانی را شدیداً تکان داده قوّت ودبدبه ایشانرا از بین برد.

برخی از روز نامه های دشمن  پیرامون دست آوردهای مجاهدین دربدخشان نیز نوشته اند:هندوستان تایمز

روزنامۀ هندوستان تایمز در شماره اخیر اش مطلبی را در مورد حادثه اخیر در ولسوالی وردوج بدخشان به نشر رسانیده است که در آن، طالبان کنترول یک مرکز پولیس را به دست گرفته و حدود صد سرباز پولیس و افسران سرحدی بعد از درگیری های سه روزه با طالبان، تسلیم شدند.به نوشته هندوستان تایمز این بزرگترین تسلیمی نیروهای افغان به طالبان بعد از آن است که قوای امریکایی و ناتو ماموریت جنگی شان را در افغانستان خاتمه دادند.

به نوشته روزنامه، از دست دادن این مرکز پولیس در وردوج بدخشان که زمانی از ولایات آرام افغانستان به شمار می رفت، نمایانگر چالش های است که قوای افغان با آن مواجه اند.هندوستان تایمز می نویسد، این معلوم نیست که چرا برای حمایت از نیروهای موجود در این مرکز، قوای کمکی فرستاده نشدند ولی دره های پرپیچ و خم منطقه، نشست طیاره ها را خیلی مشکل ساخته است

لذا همه دانستند که امارت اسلامی در تمام عرصه ها به ویژه در عرصه نظامی دست بالا دارد.لله الحمد علاوه برتسلیمی بیش از110تن از نیروهای دشمن به مجاهدین دربدخشان همواره سلسله تسلیمی درسایر ولایات کشور بسرعت جریاندارد که این خود بیانگر فروپاشی دولت دو سر عین وغین (عبدالله وغنی)میباشد،ان شاءالله عنقریب شماشاهد آن خواهید بود.وماذالک علی الله بعزیز.

سعید بدخشانی

 

 

Related posts