نوامبر 30, 2022

بدخشان: یک تن اربکی در جرم با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی مسلح در ولسوالی جرم ولایت بدخشان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی یاد شده حکمت الله  درمنطقه کیب با مجاهدین پیوست وسلاح اش را نیز به مجاهدین تسلیم داد.

Related posts