دسامبر 10, 2022

بدخشان: یک حمله تعرضی دشمن در شهدا عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک حمله تعرضی دشمن را در ولسوالی شهدا ولایت بدخشان عقب زدند.

حمله ظهر امروز درمنطقه شیوه توسط دشمن براه انداخته شد که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts