دسامبر 08, 2022

بدخشان: یک پوسته در وردوج فتح و12 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دشمن در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان حمله کردند.

حمله ظهر دیروز بر پوسته های دشمن که درمنطقه کوه سردرگاب وتیرگران موقعیت دارد، حمله کردند، نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، نتیجه آن یک پوسته بزرگ دشمن فتح گردید و12 تن پولیس سرحدی دران کشته شدند که اجساد آنان تاکنون در میدان نبرد باقی مانده است.

و12 میل سلاح سبک وسنگین نیز غنیمت گرفته شده است.

خبرمی افزیاد، بعدا شمار زیاد عساکر از منطقه زیباک واشکاشم کمکی امدند که آنان نیز تحت حملات شدید مجاهدین قرارگرفت وعساکردشمن بعد از تحمل تلفات پای  به فرار نهادند.

Related posts