نوامبر 30, 2022

بدخشان: 10 قریه درتگاب ازلوث دشمن پاکسازی گردید

به اساس خبر،مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر پوسته های خورد وبزرگ دشمن در مربوطات ولسوالی تگاب ولایت بدخشان عملیات تصفوی نمودند.

عملیات دو روز پیش آغاز گردید که تاکنون 10 قریه از لوث دشمن پاکسازی گردید.

خبرمیگوید که قریه های تصفیه شده بنام ها کوری، کتو وچاکران، خورک، دوابی، خیل اسب، شکر دره، روبات، ارنج خواه وحولی گاه میباشند.

درجریان عملیات برخورد های مسلحانه نیز رخ داد که در نتیجه ان، یک عسکرکشته و8 تن دیگر زخمی شدند ومتباقی عساکردشمن به فرار موفق شدند ویک تانگ زرهداردشمن نیز مورد اصابت قرارگرفت وکاملا تخریب گردید.

Related posts