نوامبر 30, 2022

بغلان: یک قومندان اردوی اجیر در پلخمری از اثر عمق جراحت اش هلاک گردید

به اساس خبر، یک قومندان اردوی اجیر در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان هلاک گردید.

قومندان یاد شده در منطقه گورگند دیروز که در یک حمله مجاهدین زخمی شده بود، مجروح گردید وبعدا به شفاخانه انتقال وعمل 10 چاشت هلاک گردید.

Related posts