نوامبر 27, 2022

بغلان: یک گزمه دشمن در اندراب مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در ولسوالی اندراب ولایت بغلان حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز درمنطقه بنو صورت گرفت،نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، یک تانگ ویک رینجر تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts