دسامبر 10, 2022

بقیه اخبار باقی مانده دیروز مورخ 2015/7/10

یک عراده رینجر دشمن درنزدیک مرکز کنر شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر درمنطقه مندیکول نزدیک اسعدآباد مرکزولایت کنر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت یک وسی دقیقه ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک عسکر دران شدیدا زخم برداشت.

2015-07-10

—————————————————————————————————

پروان: یک عراده رینجر دشمن در کوه صافی شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر در منطقه دگری ولسوالی کوه صافی ولایت پروان شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید وبه سرنشینان آن تلفات وارد گشت.

2015-07-10

—————————————————————————————————

کنر: بیس دشمن در وته پور مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس دشمن در ولسوالی وته پور ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز صورت گرفت،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

2015-07-10

—————————————————————————————————

لغمان: یک پوسته دشمن در قرغه یی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر یک پوسته پولیس در منطقه مندرور ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت اما در مورد تلفات جانی دشمن معلومات بدست نه امده است.

2015-07-10

—————————————————————————————————

لوگر:2 عسکر در محمداغه با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 2 عسکر در ولسوالی محمدآغه ولایت لوگر با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر یاد شده هریک دواجان فرزند عبدالله ونسیم فرزند پروز  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه در منطقه سرخاب با مجاهدین پیوستند.

2015-07-10

—————————————————————————————————

پکتیا: 8 عسکر در چمکنی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یکبار دیگر با عساکردشمن در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا وارد نبرد خونینی شدند.

نبرد ساعت 5 صبح امروز درمنطقه لواری صورت گرفت وتا 6 عصر ادامه یافت که در این نبرد طولانی 8 عسکردشمن کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ویک تن ازمجاهدین نیز شهید گردید ودر اثر هاوان کاری دشمن یک دخترک زخمی و2 طفل دیگر به شهادت رسیدند.

2015-07-10

—————————————————————————————————

کنر: یک عسکر کندک دشمن درسرکانو به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک کندک دشمن در ولسوالی سرکانو ولایت کنر با سلاح هفتاد پنج حمله کردند.

حمله ساعت 2 وسی دقیقه ظهر امروز  صورت گرفت ودقیقا 8 مرمی هفتاد پنج به هدف اصابت نمود که دراثران، ساختمان کندک خساره مند گردید ویک عسکر دران کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

2015-07-10

—————————————————————————————————

پکتیا: 2 عسکر طی انفجار بریک رنیجر کشته شدند

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر درنزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 5 وسی دقیقه عصر امروز درلین خوست صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و2 عسکر دران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-07-10

—————————————————————————————————

کنر: درحمله بر دو پوسته دشمن در سرکانو، یک عسکرکشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی ساعت 4 وسی دقیقه عصر امروز بر پوسته خنجر ولسوالی سرکانو ولایت کنر با سلاح درازکوف حمله کردند وحوالی 6 عصر بر پوسته قلا سر حمله مسلحانه نیز انجام دادند.

که درنتیجه ان، یک عسکر کشته وساختمان مراکز دشمن خساره مند گردید.

2015-07-10

Related posts