نوامبر 30, 2022

بلخ:یک رینجر پولیس با ماین چسپکی منفجر گردید

به اساس خبر، یک عراده رینجر پولیس درنزدیک مرکز ولای بلخ با مین چسپکی منفجر گردید.
انفجار ساعت 9 وسی دقیقه صبح امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و2 تن پولیس زخمی شدند.

Related posts