دسامبر 01, 2022

بلخ: دراثریک انفجار درچهاربولک، قومندان اربکی بایک تن از افراد اش کشته شد

به اساس خبر، ماین در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ ملیشه های اربکی را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 6 عصر دیروز بر اربکی های موترسایکل سوار صورت گرفت که دراثران، قاری محبوب قومندان پوسته ویک تن اربکی اش که برادر وی بود، جابجا کشته وموتر سایکل آنان نابود گردید.

Related posts