نوامبر 26, 2022

بلخ: دراثریک انفجار 2 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، ماین پولیس اداره مزدور را در نزدیک دروازه شمال ولایت بلخ درداخل پوسته هدف قرار داد.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، 2 تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts