نوامبر 26, 2022

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 2 پوسته دشمن را درمنطقه حشاوی ولسوالی جبل سراج عمل ناوقت دیشب صورت گرفت که در نتیجه ان، پوسته فتح گردید 3 تن پولیس که اجساد آنان تاکنون درمنطقه افتیده است، وباقی همه آنان فرار نمودند. خبرمیگوید که مجاهدین در پوسته ها 5 میل کلاشنکوف، یک پایه مخابره ومقادیر از مهمات را نیز غنیمت گرفتند.

Related posts