دسامبر 10, 2022

تخار: درحمله بریک پوسته در اشکمش،6 تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته پولیس درمنطقه خواجه بندکشاد ولسوالی اشکمش ولایت تخار حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت ، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، بشمول برادر سیدمحمود، 6 تن پولیس کشته شدند.

Related posts