نوامبر 30, 2022

تخار: درحمله بر پوسته وگزمه دشمن در درقد، 10 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر گزمه وپوسته شدمن درمنطقه قره تپه ولسوالی درقد ولایت تخار حمله کردند

حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز آغاز گردید که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید وهمچنان عمل 4 عصر درمنطقه نورخیل بر عساکردشمن نیز حمله صورت گرفت ، نبرد تا ناوقت ادامه یافت که دراثران، 6 عسکر واربکی کشته شدند.

همچنان در اثر آتش متقابل دشمن 3 تن ازمجاهدین نیز زخمی شدند.

Related posts