نوامبر 26, 2022

تخار: قومندان (تغی) اربکی در خواجه غار کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک قومندان مشهور اربکی را در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار به قتل رساندند.

قومندان یاد شده که بنام تغی یاد میگردید ساعت 4 عصر دیروز طی یک حمله مسلحانه کشته شد واربکی های آن به فرار موفق شدند.

Related posts