دسامبر 06, 2022

تخار: 4 تن پولیس با یک عراده رینجر در درقد گرفتار گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 4 تن پولیس را با یک عراده رینجر در ولسوالی درقد ولایت تخار گرفتار نمودند.

پولیس یاد شده ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه نورخیل که مصروف گزمه بودند، مورد حمله قرار داده شدند که دراثران، یک تن اربکی کشته وسلاح اش غنیمت گردید.

وبرعلاوه 4 تن پولیس دیگر را زنده دستگیرنمودند.

ویک عراده رینجر آنان نیز سالم بدست مجاهدین افتید.

مجاهدین منطقه میگویند که از 8 روز بدینسو بیس دشمن را در منطقه قره تپه محاصره نمودند که چندین بار عساکردشمن غرض درهم شکستن محاصره، تلاش کردند اما موفق نشدند ودیروز عساکر دشمن بر مواضع مجاهدین حمله نمودند که بامقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید و2 عسکرکشته و3 تن دیگرزخمی شدند وعساکردشمن پای به فرار نهادند.

Related posts