نوامبر 30, 2022

تخار: 5 عسکر دشمن در خواجه غار کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درنتیجه یک درگیری با دشمن در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار 5 عسکرد شمن را به قتل رساندند.

درگیری ساعت 9 صبح امروز با آنعده عساکردشمن رخ داد که غرض عملیات وارد آن مناطق شدند ودر حمله 8 عسکر دیگر زخمی شدند وعساکردشمن بعد از تحمل تلفات پای به فرار نهادند.

Related posts