دسامبر 01, 2022

تخار:8 عسکردشمن در خواجه غار کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم با عساکر دشمن در ولسوالی خواجه غار ولایت تخار شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 8 صبح دیروز درمناطق مینچقور وزرد کمر آن ولسوالی هنگام رخ داد که قوای دشمن غرض عملیات به آن منطقه آمده بودند،نبرد تا عصر ادامه یافت که درنتیجه ان، 8 عسکر دشمن کشته شدند ومتباقی پای به فرارنهادند و2 تن ازمجاهدین نیز زخمی ویک تن دیگر جام عالی شهادت را نوشیده است.

Related posts