نوامبر 30, 2022

تشکیلات اداری امارت اسلامی افغانستان

نویسنده: عبدالحنان همت
ترجمه: حسن مبشر
در سال 2001 میلادی در نتیجهء تجاوز صلیبیان اشغالگر، امارت اسلامی از شهرهای بزرگ افغانستان عقب نشینی نمود، آمریکا و ناتو که با تمام توان و قوای خود بر حریم مقدس کشورمان حمله نموده و ولایات و شهرها را اشغال کردند، فکر آنرا نیز نمی کردند که تحریک اسلامی طالبان (امارت اسلامی) دوباره توان فعالیت نظامی – سیاسی را بدست آورد.
اما همانگونه که سنت تثبیت شدهء الهی است، که در مقابل هر باطل و طاغوت، گروهی پیرو راه حق، استوار و ثابت قدم محتوم است، تا با مبارزات خستگی ناپذیر خود در مقابل استعمار از ارزشهای اسلامی و ملی خود دفاع کنند.
و همان بود که مدتی بعدتر و تحت شرایط بسیار شدید و بغرنج در حالیکه هواپیماهای 52 بر منطقه و سرزمین سلطه داشتند، امیر المومنین زعیم امارت اسلامی با چندین از قومندانان نظامی و بزرگان تحریک از طریق روابط پنهان، امر قیام دوباره و جهاد را صادر نمودند. که برای تنظیم امور جهادی ملا عبدالغنی برادر و شهید ملا عبیدالله آخند را بحیث نائبین خویش معرفی نمودند و بعد از ان به نمایندگی امارت اسلامی شورای رهبری مشتمل بر چندین شخصیت و یک کمیسیون نظامی تشکیل گردید. اما با گذشت زمان و مطابق حالات و شرایط تغییراتی و زیادتهایی بوجود آمد. اکنون امارت اسلامی با تشکیلات اداری ذیل فعالیتهای همه جانبهء خویش را بصورت درست و کامل به پیش میبرد:

نیابت امیر المومنین و دفتر رهبری:
این مقام علاوه بر نیابت امیر المومنین، سرپرستی شورای رهبری، ریاست کمیسیون های یازده گانه و سرپرستی آنان را بر عهده دارد، درهر وقت و زمان از طریق نشست ها و شور و مشوره، فعالیتهای آنان را تعقیب و بسوی بهبود رهبری می کند و راپور تمام فعالیت ها را تا امیر المومنین میرساند.
شورای رهبری:
این شورا در حدود بیست عضو دارد که تمام شخصیت های آن بزرگان مجرب امارت اسلامی هستند، آنها مطابق به اوضاع و ضرویات تحت ریاست نائب امیر مجالس منظمی دارند که در این شورا مسائل نظامی، سیاسی و اجتمائی افغانستان، امارت، منطقه در چوکات شریعت محمدی تحت غور کامل و دقیق گرفته میشود و با اکثریت آراء فیصله هایی بر ان صورت میگیرد.
قضاء و محاکم:
مقام محکمه و قاضی همانگونه که در اسلام ارزشمند است، همینگونه امارت اسلامی افغانستان نیز احترام خاصی به این مقام قائل است، مقام مذکور با استقلالیت کامل و داشتن علماء کرام جید و با تجربه در مورد تمام هموطنان از امیر تا یک کارکن عادی فیصله های بیطرفانه اتخاذ می کند، این رکن با داشتن محاکم سه گانهء ابتدائیه، مرافعه و تمیز به سطح کشور در هر ولایت و هر ولسوالی از خود تشکیلات دارد، که لله الحمد با اهتمام کامل بدون وقفه و بغیر از جزئ ترین رشوت ستانی ، منازعات کافهء مسلمانان در روشنائی شریعت غرای محمدی و فقه حنفی حل و فصل می کند. اکنون اکثریت مردم عام ملکی و هموطنان ما بجای مراجعه به محاکم ادارهء کابل به این محاکم رجوع می کنند و از کار و فیصله های آن راضی و خشنود هستند.
کمیسیون نظامی و ده حلقهء مربوط به آن:
این کمیسیون در سطح کشور بر ده حلقهء نظامی تقسیم گردیده است، برای هر سه یا چهار ولایت هم سرحد یک حلقه ایجاد شده است و رؤسای حلقات ، عضویت کمیسیون نظامی مرکزی را دارند، رئیس و اعضای هر حلقه وقتا بوقتا با والیان، قومندانان نظامی و ولسوالان ، ولایات مربوطهء خود مجالس و نشست هایی دایر می کنند و با آنان گفتگو و تبادل نظر می نمایند، همچنین در مورد کارها و مشکلات مناطق مربوط هریک از آنان با کمیسیون مرکزی سلاح و مشوره نموده و فیصله هایی را صادر می کنند.
همینگونه رؤسای حلقات همراه با والیان، قومندانان نظامی و سرگروپ ها فعالیت های جهادی را تحت نظارت وبررسی دقیق قرار داده و در صورت عمل تخلف از لائحهء امارت اسلامی و کمیسیون نظامی بعد از مشوره با کمیسیون مرکزی و رهبری امارت میتواند که والی، قومندان و سرگروپ را مجازات کند و یا اگر لازم بداند به ریاست تبدیل و یا عزل از وظیفه را برایشان پیشنهاد نماید.
همچنین تشکیل اداری در 34ولایات کشور نیز مربوط کمیسیون نظامی است، این کمیسیون در سطح هر ولایت تشکیل خاصی دارد که والی، معاون والی، ولسوال و در ولسوالی گروپ های مختلفی دارد و در سطح هر ولایت کمیسیون نظامی و به سطح ولسوالی کمیسیونی متشکل از علماء کرام و متنفذین دارد که بر مشکلات فیمابین مجاهدین و مردم ملکی غور نموده و راه حل مناسب را جستجو می کند، در ولایات و ولسوالی ها اکثریت نمایندگان کمیسیون ها حضور دارند تا در ولایات و ولسوالی مربوط خد از ادارهء خود نمایندگی کرده بتوانند.
کمیسیون نظامی وقتا بوقتا هیئت های با صلاحیت خود را به ولایات مختلف ارسال می دارد تا فعالیت جهادی گروپهای نظامی ، رفتار و برخورد آنان را مردم و باشندگان و تطبیق فرامین و لوائح امارت اسلامی را ارزیابی کنند و راپور را به کمیسیون مرکزی تقدیم کنند.
کمیسیون نظامی مکلف است که مطابق به توان خود اکمالات محاذها و گروپ های نظامی در ولایات و از طریق سیمینارها و کورسهای نظامی مجاهدین را از نگاه نظامی و فکری تربیه کنند و وقتا بوقتا پلان ها و پروگرام های نظامی مناسب به وضعیت هر ساحه و منطقه را بدهند.
کمیسیون سیاسی:
این کمیسیون براساس لائحهء خود، فرامین امیر المومنین و مطابق به احکام شورای رهبری امارت راهکار سیاسی خود را به پیش میبرد، اینها در روشنائی صلاحیت های محوله خویش با جهانیان دید و بازدیدهایی را انجام میدهند تا جهانیان و طرفت های ذی دخل در مسائل افغانستان را از موقف امارت اسلامی افغانستان آگاه نموده و در هر بخش از حقوق خود دفاع نماید.
کمیسیون فرهنګي :
کمیسیون فرهنگی مسئولیت دارد که به نمایندگی امارت اسلامی در مقابل اشغالگران از اهداف مقدس جهاد جاری کشور دفاع نموده و در مقابل این تجاوز ناروا در تنویر و روشن کردن اذهان ملت مسلمان افغانستان رول بارزی ایفاء کند.
این کمیسیون در چوکات کاری خویش علاوه بر سخنگویان امارت اسلامی در مجموع 10 ویب سایت که 5 تای آن به زبانهای مختف نشرات می کنند را اداره می کند، همچنین 6 مجله بنامهای مختلف ( څرک، شهامت، مورچل، حقیقت ، الصمود و شریعت ) را چاپ و نشر میکند، اضافه بر این از طریق چهار استودیوی الامارة، منبع الجهاد، توره بوره، الهجرة فلم های حماسی و دعوتی و صحنه های زندهء گرم جهاد و سنگر را به زبانهای مختلف تهیه و منتشر می کنند، این اداره تمام اعلامیه های رسمی امارت اسلامی، تبصره ها، لوائح و کتب مختلف مبتنی بر موضوعات مختلف و امورات دیگر مربوط امور فرهنگی امارت را تهیه و ترتیب می کنند.
کمیسیون اقتصادي :
این کمیسیون نیز بر بنیاد لائحه و طرزالعمل خویش مکلف است که برای تمام مصارت نظامی و اداری امارت اسلامی از مردم عام از طریق چنده ، بودیجه مهیا نماید و بعدا از ان آنان تقسیم میشود، این کمیسیون مسئولیت دارد که وقتا بوقتا با تمام ارگانهای امارت اسلامی در مورد مصارف آنها حساب و بررسی دقیق انجام دهد و راپور آنرا به شورای رهبری و ریاست شورا تقدیم کند.
از برکت همین اداره است که تمام حساب ها و مصارف مالی امارت اسلامی بصورت بسیار واضح و شفاف انجام میشود که بدین ترتیب جلو هرگونه مداخلت ها و مصارف خودسرانه در بیت المال گرفته شده است.
کمیسیون صحت :
این کمیسیون وظیفهء تداوی و علاج مجاهدینی که در میادین جنگ زخمی میشوند را بدوش دارد، اینها با یافتن و آماده کردن داکتران بصورت سیار و تربیهء پرسونل مسلکی توانسته اند که در هر محاذ و پشت خطوط مقدم جبهات داکتران داشته باشند، تا تداوی و علاج زخمی ها در اسرع وقت و زمان ممکن صورت گیرد، اگر کدام زخمی به تداوی و علاج بیشتر و پیشرفته تر ضرورت داشته باشد، این کمیسیون مکلف است که زخمی را به شفاخانه های دیگر انتقال دهد. در هر سال با اهتمام کامل علاج هزاران تن از زخمی ها به شکل احسن صورت میگیرد.
کمیسیون تعلیم و تربیه:
علم و دانائی چیزی است که جوامع عقب مانده را از بحران ها بیرون نموده و بسوی راه نجات رهبری می کند، از اینرو امارت اسلامی افغانستان در تشکیل اداری خود به این کمیسیون توجه و ارزش بسیاری معطوف نموده است، این اداره با داشتن لائحهء مستقل درهر بخش بوردهای عملی متشکل از اشخاص دانسته و علمی دارد و در هر ولایت کشور تحت تسلط امارت اسلامی توسط نمایندگان خود در ایجاد و بازگشائی مکاتب و مدارس ، تهیه نصاب و حل مشکلات مربوطهء مردم کمک و همکاری میکند.
همچنین این کمیسیون در ساحات و مناطق تحت نفوذ مجاهدین تمام پورسیجر و سلسلهء تعلیم را تحت نظارت و مراقبت خود داشته و در امور تدریسی هرگونه دسیسه ها و پلانهای زهرآگین دشمن را در وقت و زمان خود کشف ، کنترول و خنثی می کند.
کمیسیون دعوت و ارشاد:
امارت اسلامی افغانستان از شروع تا اکنون با تمام توان خود کوشش نموده است که در مورد اشغال کشور با هموطنان خود از طریق دعوت گفتگو کند تا آنعده از هموطنان بی خبر و ناآگاه ما که توسط تبلیغات و پروپاگندای رسانه ای گیر مانده اند را با خبر سازند که در راه دفاع از ارزشهای اسلامی و ملی خویش رسالت و وظایف ما چیست و چه باید بکنیم؟
برای رسیدن به این هدف کمیسیون مستقلی تحت نام دعوت و ارشاد ایجاد گردیده است، نمایندگان این کمیسیون در هر ولسوالی و منطقهء کشور به خدمات خود در این عرصه ادامه دهند، اینها به مخالفین امارت اسلامی در روشنائی شریعت محمدی دعوت می دهند که یا باید برای انجام فریضهء جهاد در صفوف امارت اسلامی بایستند و یا هم به زندگی عادی بازگردند، که لله الحمد تا اکنون نتیجهء بسیار خوب و دست آوردهایی عظیمی داشته است، که توسط نمایندگان این کمیسیون و همکاری مجاهدین منطقه هزاران تن از افغانهای بی خبر و گیر مانده در دام اشغال و اشغالگران با برادران مجاهد خود در صفوف امارت اسلامی یکجا شده و یا به زندگی عادی خود روی آورده اند. این سلسلهء جلب و جذب هم اکنون نیز ادامه دارد که علاوتا بر استحکام روابط امارت اسلامی با قشر تعلیم یافته و متنفذین ملت بسیار موثر است، همچنین مجاهدین از این طریق وقتا بوقتا پروگرامهای مختلف تعلیم اخلاق، دین و …. را تطبیق می کنند.

کمیسیون اسراء و محبوسین:
این کمیسیون برای تمام محبوسین داخل کشور و زندانیانی که در خارج از کشور زندانی هستند، ایجاد شده است، کمیسیون مذکور بر اساس لائحهء خود مکلف است که وقتا بوقتا از حال و احوال محبوسین و زندانیان معلومات حاصل کند و در مورد صحت، خوراک، پوشاک و دیگر ضروریات مبرم با انها همکاری کند.
علاوه بر این کمیسیون مذکور مکلف است که تا رهایی هر زندانی دوسیه او را تعقیب و بررسی کند و در مورد رهایی او از وسائل و راه حل های مناسب استفاده کند.
در صورت ظلم و تعدی با محبوسین این کمیسیون برای تامین حقوق نسبی زندانیان با تعدادی از جوامع خیریه و مدنی جهانی رابطه می گیرد تا در حد توان مشکلات زندانیان هموار شود و زندانیان آزاد شده ای که به علاج و تداوی ضرورت دارند را به کمیسیون صحت معرفی می کند.
کمیسیون مؤ سسات:
این اداره در تمام کشور وظیفهء نظارت و مراقبت بر مؤسسات و جوامع خیریه را به عهده دارد، کمیسیون مذکور به تمام مؤسساتی که از ضرر رساندن به ارزشهای اسلامی و هرگونه اعمال استخباراتی پاک و مبرا هستند، زمینهء کار و فعالیت را مساعد میسازد.
این کمیسیون در کنار نظارت و کنترول بر شبکه های تلیفونی در کشور ، در مورد قراردادها و فیصله هایی که در بخش های مختلف با افغانستان صورت می گیرد، تحقیقات می کند و کارها و کیفیت کارها را بررسی می نماید، مؤسساتی که در بخشهای آبادی، بشردوستی در مکاتب، مدارس، زراعت، اعمال بندها و دیوارهای استنادی، جوی ها ، سرک ها و چاه ها خدمات انسان دوستانه و بدون جانبداری انجام می دهند، تمام کارهای موسسات مذکور ستایش و تقدیر میشوند و زمینهء خدمات و کارهای بیشتر برایشان فراهم می گردد.
ادارهء جلوگیری از تلفات ملکی:
در تشکیل امارت اسلامی ، ادارهء خاصی به امر امیر المومنین برای جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد گردیده است، این اداره با استفاده از تمام توان و صلاحیت های خود کوشش می کند که در جریان درگیری ها و جنگ از کشتار مردم ملکی جلوگیری شود.
این اداره در تمام کشور قضایای تلفات ملکی را بررسی می کند و در ساحات و مناطقی که از جانب امارت اسلامی به مردمان ملکی تلفات وارد میشود، در اینگونه موارد تحقیقات دقیق و همه جانبه انجام میشود و اگر عاملین تلفات مستحق مجازات شناخته شوند به محاکم معرفی میشوند و تا زمانیکه محکمه در موردشان فیصله ننموده باشد، تمام فعالیت شان معطل می شوند.
همچنین این اداره مکلف است که در کنار همدردی و غمشریکی با خانواده های متضرر شده و مجازات عاملین با انها کمک و همکاری می کند که تا اکنون صدها نوع از اینگونه قضیه ها بررسی گردیده است و عاملین آن محکمه شده اند.
اداره شهداء و معیوبین:
این اداره نیز با داشتن لوائح و پرسونل خویش در کنار ثبت و راجستر کردن شهدائ و معیوبین با خانواده های شهداء به نمایندگی از امارت اسلامی دید و بازدید نموده و همدردی و حمایت خود را ابراز میدارد، همچنین مطابق به توان و داشته های خود با خانواده های رنجدیده کمک و همکاری مینماید، برای فرزندان یتیم زمینهء تعلیم و آموزش را فراهم میسازد.
ادارهء معدنیات:
این اداره در ساحات و مناطق تحت نفوذ و تسلط امارت اسلامی در کنار حفاظت و مراقبت از معادن و منابع طبیعی از استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی آن جلوگیری می کند.

————————

برگرفته از مجلۀ حقیقت شماره هشتم

Related posts