دسامبر 10, 2022

جمعه اول شوال المکرم سال 1436 هق در بسیاری از کشورهای اسلامی عیدفطر اعلان شد

بر اساس منابع خبری، فردا جمعه روز اول شوال المکرم 1436 هق در بسیاری از کشورهای اسلامی عید فطر اعلان شده است.

کشورهای عربی از جمله عربسان سعودی، امارات متحده، قطر، اردن فردا جمعه عید فطر اعلان شده است.

همچنین ترکیه، مالیزیا و تا جیکستان و افغانستان فردا عید است.

سعید افغان

Related posts