دسامبر 08, 2022

جوزجان:دراثرحمله برپوسته دشمن در خانقاه، 6 تن اربکی وپولیس کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته اربکی ها در منطقه باش کپه ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، 3 تن اربکی کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

خبرمی افزاید، بعدا دیگر پولیس از ولسوالی آمدند که با کمین مجاهدین مواجه شدند ودرنتیجه آن، 3 تن پولیس کشته شدند. و3 تن از مجاهدین نیز زخمی شده اند.

Related posts