نوامبر 26, 2022

جوزجان:یک تن اربکی در فیض آباد با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی یاد شده شمندر فرزند عبدالقدوس باشنده بزگک امروز با مجاهدین یکجا گردید.

Related posts