نوامبر 26, 2022

جوزجان: درجریان درگیری با ره زنان دراقچه، یک تن از قطاع الطریق کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یا گروپی از ره زنان در ولسوالی اقچه ولایت جوزجان شدیدا درگیر شدند.

درگیری ناوقت ظهر دیروز صورت گرفت که در نتیجه ان، نائل یک تن از قطاع الطریق ظالم وحشی کشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts