نوامبر 30, 2022

جوزجان: درحمله بر قرارگاه دشمن درآقچه، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برقراگاه قومندان یوسف در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، 2 تن اربکی کشته ویک تن دیگر زخم برداشت

Related posts