نوامبر 30, 2022

جوزجان: در حمله بر قرارگاه دشمن در آقچه، 2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک قرارگاه دشمن در ولسوالی اقچه ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر دیروز درمنطقه باش کپه صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته و6 تن دیگر زخمی شدند وساختمان پوسته خساره مند گردید.

همچنان 3 تن از مجاهدین نیز زخمی ویک تن دیگر به شهادت رسید.

Related posts