نوامبر 26, 2022

جوزجان: یک قومندان با 2 تن اربکی در قوشتپه کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر عساکردشمن در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان بعداز یک انفجار حمله کردند.
حمله ساعت 6 عصر امروز درحالی صورت گرفت که عساکردشمن درحالت فرار نیز بودند.
که درنتیجه ان، قومندان سلطان با2 تن اربکی کشته و3 ت ندیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts