نوامبر 26, 2022

جوزجان: 2 عسکر نزدیک شبرغان کشته شدند

به اساس خبر، بریک رینجر اردوی اجیر درشبرغان مرکزولایت جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت 1 بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکرکشته ویک عراده رینجر نیز تخریب گردید.

خبرمیگوید که یک میل کلاشنکوف با یک میل تفنچه نیز غنمیت گردید.

Related posts