دسامبر 08, 2022

جوزجان: 3 عسکر در مردیان کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر عساکر دشمن درمنطقه سلتوق ولسوالی مردیان ولایت جوزجان حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر دیروز صورت گرفت،نبرد مدت دوساعت ادامه یافت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند و2 تانگ ویک رینجر دشمن نیز تخریب گردید.

Related posts