دسامبر 10, 2022

خبرتازه: ولسوال کشم بدخشان به قتل رسید

خبرهای تازه از ولایت بدخشان حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، ولسوال ولسوالی کشم آن ولایت را به قتل رسانده اند.

عبدالجبار مصدق ولسوال یاد شده ساعت 11 چاشت امروز طی یک انفجار یکه از دور کنترول میگردید درنزدیک مرکزآن ولسوالی درحالی کشته شد که با چند تن پولیس پیاده روان بود ودر انفجار 2 تن ازمحافظین اش نیز کشته شده است.

عبدالجبار مصدق باشنده همین ولسوالی بود وقبلا  بحیث ولسوال ولسوالی ارگو وباشنده نیز ایفای وظیفه نموده است.

Related posts