دسامبر 08, 2022

خبرتازه: یک منطقه وسیعی در نجراب از لوث دشمن پاکسازی گردید

به اساس یک خبرتازه، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم یک منطقه وسیعی را در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا از لوث دشمن پاکسازی نمودند.

منطقه یاد شده که بنام دره پچغان یاد میگردد، ساعت 4 عصر امروز کاملا فتح گردید.

خبرمیگوید که بالای منطقه متذکره از 9 روز بدینسو حملات جریان داشت که درنتیجه ان، کاملا از لوث دشمن پاکسازی گردید وپرچم سفید امارت اسلامی دران به اهتزاز درآمد.

قابل ذکر است که فتح دره پچغان برای مجاهدین از اهمیت زیادی برخوردار است وبالای دشمن نیز یک ضربه فولادین  بحساب می رود.

این منطقه دارای 160 قریه خورد و14 مسجد جامع میباشد ودست کم 10000 فامیل دران سکونت دارد.

Related posts