نوامبر 30, 2022

خبرتازه: 15 قریه در خان آباد قندز تصفیه و1 قومندان کشته و7 تن دیگر اسیر گردید

به اساس یک خبرتازه، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر مراکز دشمن در ولسوالی خان آباد ولایت قندز حملات تصفوی را براه انداختند.

حملات ساعت 4 صبح امروز با استفاده از سلاح های ثقیله وخفیفه آغاز گردید وهنوز به شدت ادامه دارد.

که درنتیجه آن، تاکنون، 15 قریه بنام های( چهارباغ، عمرخیل، ابراهیم خیل، لارخابی، سجانی، تیجری، بوز، تبک، دولت یار، بالابیک، قریه قومندان صبور، دوستان تیپه، سنگوش، قریه رئیس عبدالحکیم ودروازه کن) کاملا تصفوی گردید ودر جریان عملیات، قومندان اکرم کشته و2 تن زخمی و7 عسکر مزدور به اسارت گرفته شدند.

خبرمیگوید که در جریان حملات، 2 میل راکت ، 3 میل کلاشنکوف ومقادیر زیاد مهمات را غنیمت گرفتند.

حملات هنوز به شدت جریان دارد، جزئیات بیشتر حادثه بعدا به نشر می رسد.

Related posts