نوامبر 30, 2022

خبرتازه : 22 پوسته و 40 قریه در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب فتح گردید

گذارش های رسیده از ولایت فاریاب حاکی است که مجاهدین قهرمان امارت اسلامی در جریان عملیات ” عـــزم   “22 پوستۀ امنتی دشمن را در ولسوالی شیرین تگاب این ولایت فتح نموده و 40 قریه را از وجود ناپاک دشمن بطور کامل پاک نموده اند .

گذارش می افزاید، عملیاتی را که مجاهدین از 6 روز به این سو در منطقۀ آستانه بابا بر علیه ملیشه های اجیر اربکی آغاز نموده بودند، امروز این عملیات با موفقیت به پایان رسید .

در این عملیات موفقانه 22 پوستۀ امنیتی کاملا فتح گردید و 15 اربکی جابجا بهلاکت رسیده و 20 تن دیگر نیز زخمی شدند و متباقی از منطقه پا بفرار گذاشتند و منطقۀ آستانه که مشتمل بر 40 قریه – همانند قزل سای ، یکتوت ، نواباد ، گوراغلي ، اریتو، شوری قره ، تخت ایشان ، چهل قدوق ، قل بندي ، سرقشلاق ، سري آستانه بابا ، خوجه انجیر، گل قدوغ ، شوربازار ، کهنه قشلاق ، للکأ ، کاروان سنگ ، ملای ، حاجي ظریف ، حاجي جوره ، تاشلیک ، حاجي کریم ، قرمقول ، عظیم ساری ، مغیتوکلان ، مغیتو خورد ، مهد ، آت قمر ، فرهاد، آل باتور، بغرا ، سردآبه ، تیتاش ، عوزجری ، ، جمشید  و غیره  – است از وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردیده است .

مردم منطقه از مجاهدین بگرمی استقبال نموده و حمایت قاطع شان را از مجاهدین امارت اسلامی نیز اعلان نموده اند .

در این عملیات 2 تن از مجاهدین زخمی گردیده و 2 تن دیگر بمقام شهادت نایل شده اند .تقبلهما الله

2015-07-13

Related posts