نوامبر 30, 2022

خبرتازه: 3 تانگ و8 موتر در قرغه یی لغمان نابود و20 عسکردشمن کشته شدند

به اساس یک خبرتازه از ولایت لغمان، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک کاروان نظامی واکمالاتی دشمن در ولسوالی قرغه یی آن ولایت حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درمناطق پل استحکام تا پوسته های کلیمی طی 4 کمین مجاهدین آغاز گردید، نبرد تا 12 وسی دقیقه ظهر امروز ادامه یافت که در نتیجه آن، 14 عسکر و6 تن پولیس کشته و3 چین تانگ،4 موتر کانتینر اکمالاتی، 2 عراده تانکر تیل، و2 عراده رینجر مورد اصابت قرارگرفت وکاملا حریق گردید.

Related posts